Egzamin kategoria B

Plac manewrowy

1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym).

Na placu manewrowym należy wykonać obowiązkowe zadania:

  • czynności kontrolno obsługowe w pojeździe
  • jazda po łuku do przodu i tyłu,
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Elementy parkowania czy zawracanie na jezdni, wykonywanie są w ruchu drogowym.

2. Umiejętności jazdy w ruchu drogowym (egzamin przeprowadzany na drogach publicznych)

W pojeździe egzaminacyjnym, z wyłączeniem kategorii A, A1, B1 mogą przebywać:

a) tylko jedna osoba egzaminowana
b) egzaminator, który ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych, zajmując miejsce obok osoby egzaminowanej lub w pobliżu pojazdu, jeżeli egzamin prowadzony jest na placu manewrowym
c) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie
d) osoby sprawujący w imieniu wojewody nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców
e) tłumacz przysięgły, którego pomoc zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu
f) tłumacz języka migowego, którego pomoc na egzaminie praktycznym zapewnia sobie osoba głuchoniema
g) egzaminator nadzorujący pracę egzaminatorów
h) instruktor prowadzący na wniosek osoby egzaminowanej

Egzamin na placu manewrowym rozpoczyna się od sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej.
Należy posiadać przy sobie jeden z wcześniej wymienionych dokumentów tożsamości.

Kat .B – Zadanie Pierwsze, to „Przygotowanie do jazdy”

W zadaniu tym należy wykazać się wiedzą na temat obsługi eksploatacyjnej pojazdu oraz należy przygotować pojazd do jazdy. Wykonywanie tych zadań rozpoczyna się od czynności kontrolno – obsługowych w pojeździe. Podczas egzaminu kategorii B należy wskazać dwa elementy wyposażenia pojazdu – jeden element z grupy pierwszej i jeden element z grupy drugiej. Dobór dwóch elementów odbywa się w drodze losowania ręcznego bądź komputerowego.

Oto elementy, które możesz wylosować:

GRUPA PIERWSZA:
a) Poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego.

GRUPA DRUGA:
a) Działanie świateł przeciwmgłowych,
b) działanie świateł mijania,
c) działanie świateł drogowych,
d) działanie świateł hamowania STOP,
e) działanie świateł cofania,
f) działanie świateł kierunkowskazów,
g) działanie świateł awaryjnych,
h) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli występują.

Należy, w ciągu 5 minut, wskazać dwa wylosowane elementy. W przypadku świateł, należy je włączyć i sprawdzić ich działanie. W przypadku elementów pod pokrywą silnika, należy je wskazać.

Druga część zadania pierwszego polega na przygotowaniu pojazdu do jazdy. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu fotela, zagłówka, ustawieniu lusterek, zapięciu pasa bezpieczeństwa; ważnym jest także sprawdzenie, czy wszystkie drzwi w pojeździe – włącznie z klapą bagażnika, są zamknięte.

Kat .B – Zadania drugie, to „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”

W każdym zadaniu egzaminacyjnym możesz popełnić jeden błąd. Drugi błąd w jednym zadaniu powoduje wynik negatywny. Jednak zauważyć należy (o czym często kursanci nie wiedzą, lub zapominają, gdyż instruktor na wyjaśnienie tej kwestii nie poświęcił zbyt wiele czasu lub my wtedy niezbyt uważnie go słuchaliśmy), że błędy dzielą się na dwa rodzaje: błędy powodujące natychmiastowe przerwanie egzaminu (np. błędy powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) oraz błędy, których popełnienie nie jest jednoznaczne z przerwaniem egzaminu.

W przypadku zadań na placu manewrowym do ,,dopuszczalnych” błędów należą: zatrzymanie pojazdu (podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu), zgaszenie silnika (to samo zadanie lub podczas wykonywania zadania ruszanie na wzniesieniu), najechanie na linię wyznaczającą pas ruchu lub niezatrzymanie pojazdu w strefie zatrzymania (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu). W razie popełnienia takiego błędu egzaminator pozwoli wykonać zadanie jeszcze raz. Jeżeli za drugim razem popełnisz taki sam błąd (lub inny), uzyskasz wynik negatywny egzaminu.

Błąd powodujący przerwanie egzaminu z wynikiem negatywnym bez możliwości poprawienia zadania to wjechanie w pachołek, zahaczenie pachołka lusterkiem lub wyjazd poza zewnętrzną krawędź linii wyznaczającej pas ruchu (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu). W przypadku popełnienia takiego błędu, egzaminator natychmiast przerywa egzamin z wynikiem negatywnym. Dlatego w przypadku, gdy zauważysz, że podczas wykonywania „idzie mi coś nie tak” i ewidentnie widać, że sytuacja jest krytyczna i bez wyjścia – natychmiast zatrzymaj pojazd; jeżeli nie dopuścisz do potrącenia słupka lub wyjechania za linię – będziesz miał jeszcze jedno podejście.

Kat .B – Zadanie trzecie „ruszanie na wzniesieniu”

Po zaliczonym zadaniu numer dwa, czyli poprawnym przejechaniu ruszeniu i przejechaniu pasa ruchu do przodu i do tyłu, przechodzimy do wykonania zadania numer trzy, czyli ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego. Tutaj błędy, jakie możesz popełnić, to zgaszenie silnika lub cofnięcie pojazdu o więcej, niż 20 centymetrów. Jeżeli któryś z tych błędów popełnisz po raz drugi, uzyskasz wynik negatywny, jednak znowu z możliwością jego kontynuowania w ruchu drogowym.

Nierzadko jest tak, że po wykonaniu zadania jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu należy się przemieścić pojazdem (bliżej lub dalej) do strefy, w której wykonywać będziesz kolejne zadanie –ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego; dlatego też pamiętaj, że poruszając się po terenie Ośrodka Egzaminacyjnego należy także sygnalizować odpowiednio swoje zamiary – używaj kierunkowskazów! Jednak przy tym zadaniu mamy do czynienia z pewnego rodzaju ciekawostką: jeżeli nie zaliczysz tego zadania, popełniając dwa błędy, uzyskasz oczywiście wynik negatywny egzaminu, jednak masz prawo kontynuować egzamin w ruchu drogowym. Wówczas egzaminator winien Ci o tym przypomnieć i objaśnić zasady z tym związane – masz prawo odmówić i nie korzystać, jednak warto się sprawdzić w ruchu drogowym.

Pamiętaj jednak, że jeżeli nawet bezbłędnie i wzorcowo wykonasz wszystkie zadania w ruchu drogowym wyniku egzaminu i tak nic nie zmieni.